Hương Thịnh Đông Trùng là một thương hiệu được hình thành bởi sự hợp tác của  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HƯƠNG THỊNH và đối tác Nhật Bản.Đã nghiên cứu và phát triển ra sản phẩm ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO HƯƠNG THỊNH. Sản phẩm có chất lượng phù hợp với lối sống của người tiêu dùng. Hãy tin rằng một cuộc sống tốt là một cuộc sống hạnh phúc từ bên trong và hạnh phúc từ việc có sức khỏe tốt…